Nowe programy SZSWiWM – termin zgłoszeń: 26 września

Szkolny Związek Sportowy prowadzi od września 2023 nowe programy: Młodzieżowy Organizator Sportu, Młodzieżowy Sędzia Sportowy, OK Ruch. Szczegółowe informacje w plikach do pobrania oraz stronie www.szs-wwm.pl. Termin zgłoszeń do wszystkich programów został przedłużony i upływa 26 września 2022.

Do pobrania:

Założenia Młodzieżowy Organizator Sportu 2022

Założenia OK RUCH 2022

Założenia Młodzieżowy Sędzia Sportowy 2022

Aktywna Szkoła – regulamin 2022


MOS

Wśród nowych programów jakie proponujemy mazowieckim szkołom jest program finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki to szkolenia na stopień Młodzieżowego Organizatora Sportu.

Ten ogólnopolski program polega na wyszkoleniu grup młodzieży, która po zakończeniu cyklu będzie mogła współorganizować szkolne i międzyszkolne zawody sportowe. Dzięki dofinansowaniu MEiN będziemy mieli możliwość szkolenia 30 piętnastoosobowych grup młodzieży zwłaszcza z VII i VIII klas szkół podstawowych Województwa Mazowieckiego. 

Pełną informację na temat założeń programu, zasad naboru i innych spraw organizacyjnych znajdziecie na https://szs-wwm.pl/category/ksztalcenie-animatorow-sportu-szkolnego/mlodziezowy-organizator-sportu/ , a informacje o założeniach ogólnopolskich także na stronie https://szs.pl/2022/08/11/rusza-nabor-do-przedsiewziecia-ksztalcenie-animatorow-sportu-szkolnego-2022-mlodziezowy-organizator-sportu/

Zapraszamy do składania Waszych wniosków o przyjęcie szkoły do programu poprzez stronę https://mos-mss.szs.pl/.

OK. RUCH

Informujemy, że już od września w 13 szkołach ponadpodstawowych naszego województwa będą mogły się odbywać sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dziewcząt zgodne z założeniami ogólnopolskiego programu OK.Ruch.

Założeniem tego nowego programu finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jest zachęcenie do aktywności fizycznej, w zaakceptowanych przez siebie formach, zwłaszcza w zajęciach szeroko rozumianego fitnessu oraz zajęć terenowych, tych dziewcząt, które mają problemy z utrzymaniem prawidłowej wagi ciała oraz chcą poprawić swoją sprawność fizyczną.

Zapraszamy do składania Waszych wniosków udziału w tym programie za pomocą specjalnej strony internetowej  https://okruch.szs.pl/. 

Więcej informacji na temat założeń programu, zasad naboru i inne informacje merytoryczne dla szkół województwa mazowieckiego znajdziecie na  https://szs-wwm.pl/category/ok-ruch/ , a założenia ogólnopolskie programu na https://szs.pl/2022/08/11/rusza-nabor-do-programu-ok-ruch-pozalekcyjnych-zajec-sportowych-dla-dziewczat-ze-szkol-ponadpodstawowych-w-2022/

MSS

Drugi z programów finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki są szkolenia dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, które mają im umożliwić zdobycie uprawnień Młodzieżowego Sędziego Sportowego.

Podczas 20 godzinnych zajęć w macierzystych szkołach i podczas 3 dniowych specjalnych obozów chcemy wyszkolić w 31 dziesięcioosobowych grupach ponad 300 młodych sędziów, którzy pomogą przeprowadzać zawody Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, a dyscyplinami wiodącymi w naszym województwie w 2022 roku będą: siatkówka, koszykówka i lekka atletyka, a jako sporty uzupełniające: tenis stołowy i badminton.

Dokładną informację na temat założeń programu, zasad naboru i innych założeń merytorycznych znajdziecie  na https://szs-wwm.pl/category/ksztalcenie-animatorow-sportu-szkolnego/mlodziezowy-sedzia-sportowy/, a informację o założeniach ogólnopolskich programu na https://szs.pl/2022/08/11/rusza-nabor-do-przedsiewziecia-ksztalcenie-animatorow-sportu-szkolnego-2022-mlodziezowy-sedzia-sportowy/

Wasze wnioski przyjmujemy poprzez stronę https://mos-mss.szs.pl/.

Tak jak w programie Szkolenia Młodzieżowych Organizatorów Sportu także szkolenia Młodzieżowych Sędziów Sportowych chcielibyśmy żeby były zorganizowane w przynajmniej w jednej szkole w każdym powiecie naszego województwa. Wasze zgłoszenia będziemy konsultowali z Koordynatorami Powiatowymi SZS, tak by wybrać szkołę i nauczyciela prowadzącego dającego gwarancję wysokiej jakości szkoleń.

Wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego wynosić będzie 60 zł brutto za godzinę zajęć

Iwona ZIELIŃSKA-MRÓZ
Prezes
Szkolnego Związku Sportowego
Warszawy i Województwa Mazowieckiego

Najnowsze