Powołania na zgrupowania letnie Kadr Wojewódzkich MOZTS

Rafał Wereszczaka

Koordynator Kadr Wojewódzkich, Marcin Kusiński, ogłasza listy powołanych na letnie zgrupowania Kadr Wojewódzkich Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Program Kadr Wojewódzkich jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Szczegółowe informacje na temat obozów, miejsca i godziny zbiórek, wysokości dopłat, zostaną opublikowane w dniu 17 maja.

Lista powołanych

Najnowsze