Powołania na zgrupowanie Kadr Wojewódzkich w Brzegu Dolnym, 18-27 czerwca

Rafał Wereszczaka

Sztab Szkoleniowy Kadr Wojewódzkich Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego publikuje listę powołanych na pierwsze zgrupowanie KW (18-27 czerwca, Brzeg Dolny) oraz informację dotyczącą warunków uczestnictwa i szczegóły zgrupowania.

Sztab Szkoleniowy Kadr Wojewódzkich MOZTS informuje, że pierwsze zgrupowanie akcji letniej KW odbędzie się w Brzegu Dolnym w dniach 18 – 27 czerwca 2020 r.

Na zgrupowanie zakwalifikowano 32 osoby kategorii: młodzieżowiec, junior, junior młodszy (kadet) i młodzik.

Do pobrania:

Lista zakwalifikowanych, Brzeg Dolny, 18-27.06

Informacje dotyczące uczestnictwa:

1. Miejsce zgrupowania:
MOSiR Brzeg Dolny, ul. Wilcza 8

2. Dojazd:
Z uwagi na stan epidemii obowiązujący w całym kraju, dla zwiększenia bezpieczeństwa organizator nie może zapewnić dojazdu środkami publicznego transportu. Dojazd na zgrupowanie we własnym zakresie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników akcji. Sztab Szkoleniowy zaleca transport własny.

3. Termin:
18-27 czerwca 2020
Przyjazd w dn. 18 czerwca w godzinach 17:30-18:00
Wyjazd w dn. 27 czerwca, godz. 13.00

4. Dopłata od każdego uczestnika:
400 zł (czterysta zł), płatne przelewem do dn. 12 czerwca (piątek)
na konto nr 07 1240 6175 1111 0010 5927 9155
właściciel konta: Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
tytułem: imię i nazwisko uczestnika, dopłata do zgrupowania KW
Wpłata jest potwierdzeniem udziału w zgrupowaniu

5. Wymagane dokumenty:
– legitymacja szkolna (indeks)
– aktualne badania lekarskie (w oryginale – kopie, zdjęcia nie będą akceptowane!)

6. Sprzęt:
– do treningu technicznego
– do treningu ogółnorozwojowego
– strój na pływalnię

Osoby, które na tym etapie rezygnują z uczestnictwa, proszone są o kontakt e-mail na adres mzts(at)mzts.pl

Za Sztab Szkoleniowy

Marcin KUSIŃSKI
Koordynator Kadr Wojewódzkich MOZTSNajnowsze