Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów MOZTS, 22 sierpnia

Rafał Wereszczaka

Prezes Zarządu MOZTS zaprasza do udziału w Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Delegatów Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, które odbędzie się 22 sierpnia (sobota) o godz. 15.00 (pierwszy termin) lub o godz. 15.15 (drugi termin) w Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu, przy al. Jana Pawła II 20 w Radzyminie. Uczestników zebrania obowiązują przepisy sanitarne związane ze stanem epidemii. Uczestnicy proszeni są o zabezpieczenie się w środki ochrony osobistej.

Do pobrania:

Pismo o przedłużeniu kadencji

Zawiadomienie SWZD MOZTS 2020

Podział mandatów SWZD MOZTS 2020

Upoważnienie delegata

Porządek obrad (projekt)

Regulamin obrad (projekt)

Sprawozdanie Zarządu za rok 2019  NOWE / projekt

Sprawozdanie Finansowe za rok 2019

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019 – wkrótce

Projekty uchwał SWZD MOZTS 2020 (projekty, wkrótce)

Protokoły obrad i uchwały Zarządu MOZTS w roku 2019:

13. Posiedzenie – 26 lutego 2019

Uchwały 13. Posiedzenia

14. Posiedzenie – 18 czerwca 2019

Uchwały 14. Posiedzenia

15. Posiedzenie – 12 września 2019 – nowe (projekt)

Uchwały 15. Posiedzenia nr 1 do 10

Uchwały 15. Posiedzenia nr 11 do 16

16. Posiedzenie – 12 grudnia 2019

Uchwały 16. Posiedzenia od nr 1 do nr 5

Uchwały 16. Posiedzenia od nr 6 do nr 10

Sprawozdawcze SWZD MOZTS 2019:

Porządek obrad SWZD MOZTS 2019

Uchwały SWZD MOZTS 2019

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków SWZD MZTS 2019 – wkrótce

Inne dokumenty:

STATUT MOZTS

Najnowsze