Uchwała 14/07/09/2017 Zarządu MOZTS ws konkursu na współorganizację zawodów

Rafał Wereszczaka

Uchwała nr 14/07/09/2017 Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na współorganizację zawodów z Kalendarza Sportowego MOZTS do końca roku 2017.

Uchwała nr 14/07/09/2017 Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na współorganizację zawodów z Kalendarza Sportowego MOZTS do końca roku 2017.

Uwaga! Na mocy umowy sponsoringu zawartej pomiędzy FHU Gasport z siedzibą w Gdańsku a Mazowieckim Okręgowym Związkiem Tenisa Stołowego wszystkie kluby zrzeszone w MOZTS mają prawo do 15 procentowego rabatu na zakup piłeczek Butterfly w sklepie Gasport przy ul. Meissnera 1 w Gdańsku lub za pośrednictwem strony www (http://www.gasport.pl

Najnowsze