Letnie zgrupowania Kadr Wojewódzkich 2019 – listy zakwalifikowanych

Rafał Wereszczaka

Koordynator Kadr Wojewódzkich podaje do wiadomości listy zakwalifikowanych na zgrupowania letnie Kadr Wojewódzkich MOZTS (Kraków, 9-18 czerwca 2019 r. oraz Górowo Iławieckie 5-14 sierpnia 2019 r.).

Do pobrania:

Zgrupowanie KW 2019 – zakwalifikowani

Najnowsze