Zgrupowanie Kadr Wojewódzkich Górowo Iławieckie, 4-14.08

Rafał Wereszczaka

Koordynator Kadr Wojewódzkich przedstawia informację dotyczącą drugiego zgrupowania Kadr Wojewódzkich Mazowsza 2020, które odbędzie się w dniach 4-14 sierpnia w Górowie Iławieckim (województwo warmińsko-mazurskie). Projekt współfinansuje Ministerstwo Sportu.

Drugie zgrupowanie Kadr Wojewódzkich Mazowsza 2020 odbędzie się w dniach 4-14 sierpnia w Górowie Iławieckim (województwo warmińsko-mazurskie). Pobyt na miejscu od kolacji 4 sierpnia do obiadu 14 sierpnia.

Uprawnionymi do udziału w akcjach szkoleniowych są osoby powołane do Kadr Wojewódzkich Mazowsza.

Listy członków Kadr Wojewódzkich Mazowsza 2020 kategorii: młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec

Osoby ze składu Kadr Wojewódzkich proszone są o zgłoszenie udziału do dnia 10 lipca (piątek) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na oficjalny adres Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego – mzts(at)mzts.pl
 

Z uwagi na obowiązujący w Polsce stan epidemii oraz ograniczenia liczby uczestników, nie wszyscy zgłoszeni mogą zostać powołani na zgrupowanie. Ostateczne decyzje dotyczące powołań na zgrupowanie podejmie sztab szkoleniowy MOZTS. Dopłata dla członków Kadr Wojewódzkich wynosi 440 zł (czterysta czterdzieści zł) i będzie płatna po opublikowaniu listy zakwalifikowanych. Dojazd na miejsce we własnym zakresie, z uwagi na stan epidemii obowiązujący na terenie RP.

Listy zakwalifikowanych i dalsze szczegóły dotyczące zgrupowania zostaną opublikowane 15 lipca.

Marcin KUSIŃSKI
Koordynator Kadr Wojewódzkich MOZTS

Najnowsze