Zgrupowanie Kadry Województwa, Gdańsk, 3-13 sierpnia

Rafał Wereszczaka

Marcin KUSIŃSKI, Koordynator Kadry Województwa Mazowieckiego tenisa stołowego, podaje informację dotyczącą drugiego letniego zgrupowania Kadry Województwa Mazowieckiego w tenisie stołowym.

Drugie letnie zgrupowanie Kadry Województwa Mazowieckiego odbędzie się w dniach 3 – 13 sierpnia 2022 r. w Centrum PZTS w Gdańsku przy ul. Meissnera 1.

Dopłata od każdego uczestnika – 800 zł (słownie: osiemset zł)

Termin zgłoszeń na adres zgloszenia@mzts.pl do dnia 1 lipca włącznie.

Lista osób powołanych zostanie opublikowana do dnia 3 lipca na stronie www.mzts.pl

Marcin KUSIŃSKI
Trener Koordynator KWM

Najnowsze