Zgrupowanie KW Kraków, 9-18.06 – Aktualizacja: ZMIANA GODZINY ZBIÓRKI!

Rafał Wereszczaka

Informacja Koordynatora Kadr Wojewódzkich Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego dla zakwalifikowanych na zgrupowanie w Krakowie w dniach 9-18 czerwca 2019 r. UWAGA! W związku ze zmianą daty zakończenia roku szkolnego, termin zgrupowania uległ korekcie. W związku ze skróceniem zgrupowania zmniejszona została wielkość dopłaty.

Wyjazd w dniu 9 czerwca 2019 r. o godz. 11:50 z dworca kolejowego Warszawa Zachodnia

Zbiórka w holu głównym dworca obok restauracji McDonalds o godz. 11:20 (ZMIANA!!!)

Powrót w dniu 18 czerwca 2019 r. (wyjazd z Krakowa o godz. 12:56)

Wpłata na konto Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego nr 07 1240 6175 1111 0010 5927 9155 (Bank Pekao S.A.) w kwocie 400 zł do dnia 25 maja 2019 r. 

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz „obóz Kraków”.

Dokonanie wpłaty za zgrupowanie oznacza akceptację regulaminu 

Dokumenty obowiązkowe dla każdego uczestnika zgrupowania:
legitymacja szkolna,
aktualne badania lekarskie.

Obowiązkowy sprzęt do treningu technicznego oraz do treningu w terenie (obuwie).

W razie pytań telefon kontaktowy: 501392821

Marcin KUSIŃSKI
Trener Koordynator KW MOZTS

Do pobrania:

REGULAMIN KW

Najnowsze